Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Βαρύκοη Κομπανία

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το reunion της Βαρύκοης Κομπανίας το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2005. Φωτογραφίες θα βρείτε στο http://www.depian.com/deaf/.

Για τους νοσταλγούς υπάρχει και το παλαιό ρεπερτόριο όταν η Βαρύκοη Κομπανία μεταλλασόταν σε Red Onions Quartet. Το ρεπερτόριο σε PDF (acrobat reader) εδώ.

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.