Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

BHMAgazino

15 λεπτά δημοσιότητας. Δηλώσεις ενός 41χρονου για την γενιά του.

BHMAgazino article

BHMAgazino article

Ολόκληρο το άρθρο από το BHMAgazino (PDF)

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.