Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Η Μαριλένα στο Μπαλέτο

Τρίτη χρονιά φέτος της Μαριλένας και της ξαδέρφης Ελένης στη Σχολή Μπαλέτου Ματέι. Τραβήξαμε και λίγες φωτογραφίες που θα βρείτε στο flickr μας.

www.flickr.com


Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.