Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη στον εαυτό μας;

Βρήκα το παρακάτω χρήσιμο (γενικά κυκλοφορεί με email υπό τη μορφή κειμένου ή παρουσίασης παουερπόιντ):

Αν πάθεις ανακοπή καρδιάς και είσαι μόνος σου άρχισε να βήχεις κάθε 2 δευτερόλεπτα εισπνέοντας βαθιά ανάμεσα στα βηξίματα. Για καλό και για κακό όμως κάνε και ένα σεμινάριο στην ΠΝΟΗ

HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE

Since many people are alone when they suffer a heart attack, this article seemed in order.) Without help the person whose heart stops beating properly and who begins to feel Faint, has only about 10 seconds left before losing consciousness. However, these victims can help themselves by coughing repeatedly and very vigorously. A deep breath should be taken before each cough, and the cough must be deep and prolonged, as when producing sputum from deep inside the chest. A breath and a cough must be repeated about every two seconds without let up until help arrives, or until the heart is felt to be beating normally again. Deep breaths get oxygen into the lungs and coughing movements squeeze the heart and keep the blood circulating.

The squeezing pressure on the heart also helps it regain normal rhythm. In this way, heart attack victims can get to a phone and, between breaths, call for help.

Υπάρχει και αντίλογος στο http://urbanlegends.about.com/library/blcpr.htm

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

2 Comments