Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

The Central ARGYROTOPOS Page

ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ: Η Κεντρική Σελίδα
The Central ARGYROTOPOS Page
(www.argyropoulos.net)

Σκοπός του δικτυακού αυτού τόπου είναι να δώσει κατ’ αρχήν την ευκαιρία στα μέλη της οικογενείας του Ιακώβου Αργυροπούλου (1760-1826) που ταυτίζονται σε αυτό το γενεαλογικό δένδρο να αλληλοπαρακολουθούνται ανεξαρτήτως απόστασης. Επίσης να εμπλουτίσουν τον Αργυρότοπο τα εξ αίματος μέλη της οικογενείας Αργυροπούλου με τα παράλληλα γενεαλογικά δένδρα τους. Αναλυτικότερα στο καταστατικό.

Πατήστε δένδρα για να δείτε τον κατάλογο των γενεαλογικών δένδρων που περιλαμβάνονται στον ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟ και να κάνετε την επιλογή σας.

Χρησιμοποιείστε την δήλωση στοιχείων εάν θέλετε να ζητήσετε διόρθωση / συμπλήρωση στοιχείων ή δημιουργία νέας καταχώρησης σε υφιστάμενα δένδρα. Για την κατάθεση νέου δένδρου να έρθετε σε επαφή με τους υπεύθυνους.

Την ευθύνη του όλου εγχειρήματος έχουν ο Ζάκης Ντεπιάν zakis (at sign) depian.com και ο Γιώργος Σκρέτας. στους οποίους μπορείτε να στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, κλπ. Την ευθύνη για τα διάφορα δένδρα και τα σχετικά στοιχεία έχουν οι κατά περίπτωση αναφερόμενοι.

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.