Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Πρώτο του 2007

Καλή χρονιά λοιπόν και σιδηροκέφαλοι όλοι μας. Το 2006 δεν θα έλεγα ότι ήταν και το καλύτερο αλλά προχωράμε μπροστά και δεν κοιτάμε πίσω. Επίσης παρακαλούνται οι νέοι επισκέπτες, ειδικά οι 29χρονοι, να είναι επιεικείς, φειδωλοί, γιατί θα τους φάει το μαύρο φίδι.

Μαύρος Όφις

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.