Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Φάτσες


P1040053

Originally uploaded by zdepian.

Καταζητούνται δύο φάτσες γεννημένες το 2000. Όποιος τις βρει θα λάβει ως αμοιβή ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μαζί τους…

< ?php echo "Current date and time: "; echo date("l dS of F Y h:i:s A"); ?>

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.