Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Η νέα χρονιά

Αισίως το φιλόδοξον blog έκλεισε ένα χρόνο παρουσίας. Εγκατέστησα την νέα έκδοση του Word Press (2.0) και έκανα και ένα εικαστικό face lift. Ελπίζω να σας αρέσει.

Χίλιες χιλιάδες μπουκαπόρτες
Με την ευκαιρία, άλλαξα και το avatar μου.

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.