Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

20 ερωτήσεις


20Q.net
κλικ στην εικόνα
Πολύ ενδιαφέρον site. Μαντεύεις ένα ζώο ή αντικείμενο, απαντάς σε 20 ερωτήσεις με ναι/όχι και το μαντεύει. Ιδού η απόπειρά μου για το αντικείμενο πορτοφόλι:

1. It is classified as Other.
2. Is it shiny? No.
3. Can you put something into it? Yes.
4. Is it white? Sometimes.
5. Do you clean it regularly? No.
6. Does it bring joy to people? Irrelevant.
7. Does it usually have four corners? Yes.
8. Is it flexible? Sometimes.
9. Can it cheer you up? Irrelevant.
10. Do you carry it in your pocket? Yes.
11. Is it considered valuable? Yes.
12. Do you write on it? No.
13. Can it bend without breaking? Yes.
14. Do most people use this daily? Yes.
15. Is it used for communications? No.
16. Do you put things in it? Yes.

I am guessing that it is a wallet?

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

3 Comments