Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Φωτογραφικόν

Μια φορά ήταν ένας γέρος με μια παλιά κλασσική κόντακ, φίλμ, ζουμ
χειροκίνητο etc. Ένας νέος με μια super-dooper ψηφιακή 8 megapixels και
της Παναγιάς τα μάτια τον προκαλεί για το ποιος θα βγάλει την καλύτερη
φωτογραφία. βγάζανε κοντινές, μακρινές, καδρα διάφορα, μέχρι που τράβηξαν
μερικές με ζουμ. Εκεί ο νέος έπαθε πανωλεθρία, ενώ ο γέρος έβγαλε φοβερές
φωτογραφίες.

Ποιό το ηθικό δίδαγμα?

H γριά η Κόντακ έχει το zoom-in!

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.