Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Τι εστί Blog?

Επειδή πολλοί ρωτούν τι είναι το Blog, απαντώ:

Είναι ένα site με πολυ απλό μηχανισμό ενημερωσης του περιεχομένου που
συνήθως έχει τη μορφή ημερολογιου (diary).

Ο Μέγας ΓΑΠ διατηρούσε blog προεκλογικά όπως επιβεβαιώνει και το
Associated Press:

“…Another favorite image is Papandreou working at his laptop in a
country where personal computer use is among the lowest in the European
Union. Papandreou – credited with reducing decades of tension with rival
Turkey – is the first Greek politician to keep a daily blog of his
pre-election activities…”

Ακολουθουν αναλυτικοι ορισμοί:

Definitions of Blog — (weB LOG) on the Web:

A blog is basically a journal that is available on the web. The activity
of updating a blog is “blogging” and someone who keeps a blog is a
“blogger.” Blogs are typically updated daily using software that allows
people with little or no technical background to update and maintain the
blog. Postings on a blog are almost always arranged in cronological order
with the most recent additions featured most prominantly.

From “Web log.” A blog is basically a journal that is available on the
web. The activity of updating a blog is “blogging” and someone who keeps a
blog is a “blogger.” See also: WWW

, n: Slang term for a weblog. A Web log, for the uninitiated, is a popular
and fairly personal content form on the Internet. A personÂ’s Web log is
almost like an open diary. It chronicles what a person wants to share with
the world on an almost daily basis.

An easily updated personal website, generally updated daily and
expressing. See About Blogs or look at a sample.

From “Web log.” A blog is basically a journal that is available on the
web. The activity of updating a blog is “blogging” and someone who keeps a
blog is a “blogger.”

Internet &/or virtual reality Blog: an online diary or journal, typically
documenting the day-to-day life of an individual. Derived from “weblog”.

Webpages that are constantly updated with new commentary and links about a
particular topic. Often very personal.

(1) A web log: an on-line diary or frequently updated personal web page.
(2) A strong fannish punch.

This is a publicly accessible personal journal for an individual. Similar
to a personal diary, but shared over the web.

From “Web log.” A blog is basically a journal that is available on the
web. The activity of updating a blog is “blogging” and someone who keeps a
blog is a “blogger.” See also: WWW

web log: a shared on-line journal where people can post diary entries
about their personal experiences and hobbies

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.