Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

EasySite

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να δημιουργήσετε τον δικό σας δικτυακό τόπο (web site) τώρα!

Η Positron A.E. στα πλαίσια της σειράς των προϊόντων EasyDomain, προσφέρει δύο νέα προϊόντα, EasySite Basic και Pro, με στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τον δικό τους δικτυακό τόπο και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.

Τα νέα προϊόντα αποτελούν την πλέον συμφέρουσα και ολοκληρωμένη πρόταση και περιλαμβάνουν τόσο τον σχεδιασμό και την κατασκευή του δικτυακού τόπου, παράλληλα με την ενημέρωση και ανανέωση του πληροφοριακού υλικού, όσο και υπηρεσίες φιλοξενίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε domain που επιλέγει ο πελάτης).

Στόχος των νέων προϊόντων είναι η γρήγορη και οικονομική δημιουργία του εταιρικού – επαγγελματικού δικτυακού τόπου καθώς και η άμεση και εύκολη διαχείριση και ανανέωση του περιεχομένου του.

Για την διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου του δικτυακού τόπου χρησιμοποιείται το προϊόν Positron CMS.

EasySite Basic, Τεχνικά χαρακτηριστικά:

* Άδεια χρήσης Positron CMS για έναν χρήστη / διαχειριστή περιεχομένου, δυνατότητα πλήρους διαχείρισης του περιεχομένου του δικτυακού τόπου από τον πελάτη.
* Επιλογή από έτοιμα εικαστικά δείγματα με πλήρη επιλογή χρωμάτων και συνθέσεων.
* Παρουσίαση περιεχομένου σε μία ή δύο γλώσσες.
* Ενημέρωση του δικτυακού τόπου με περιεχόμενο 15 σελίδων για μία γλώσσα ή 10 σελίδων ανά γλώσσα για δύο γλώσσες. Το πρωτογενές υλικό πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
* Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (contact form) για αποστολή μέσω email.
* Καταχώρηση στις μεγαλύτερες Ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης.
* Υπηρεσίες φιλοξενίας για δύο χρόνια (web hosting), με 25 Mb χώρο στον δίσκο και 5 emails της μορφής name@domain.gr
* Δωρεάν καταχώρηση ονόματος σε οποιοδήποτε domain .gr, .com, .biz, .info κλπ. μέσω της υπηρεσίας EasyDomain.
* Ο δικτυακός τόπος παραδίδεται στον πελάτη έτοιμος προς χρήση (με το περιεχόμενο) σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία παράδοσης του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή.
* Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ή να μεταβάλει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου όποτε το επιθυμεί, απεριόριστα, μέσω της εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου Positron CMS, όποτε το επιθυμεί.

Τιμή: 600 € για δύο χρόνια, 100 € για κάθε επόμενο χρόνο

EasySite Pro, Τεχνικά χαρακτηριστικά

* Άδεια χρήσης Positron CMS για τρεις χρήστες διαχειριστές με διακριτούς ρόλους διαχείρισης ανά κατηγορία ή περιοχή του δικτυακού τόπου.
* Δημιουργία δύο εικαστικών δειγμάτων ειδικά για τον πελάτη (επιλογή ενός για χρήση στον δικτυακό τόπο).
* Παρουσίαση περιεχομένου σε μία ή περισσότερες γλώσσες.
* Ενημέρωση του δικτυακού τόπου με περιεχόμενο 50 σελίδων για μία ή περισσότερες γλώσσες, συνολικά. Το πρωτογενές υλικό πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
* Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (contact form) για αποστολή μέσω email.
* Παρουσίαση νέων και ειδήσεων σε ειδικό χώρο του δικτυακού τόπου.
* Μηχανισμός αναζήτησης στο περιεχόμενο των σελίδων του δικτυακού τόπου.
* Καταχώρηση στις μεγαλύτερες Ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης.
* Υπηρεσίες φιλοξενίας για δύο χρόνια (web hosting), με 50 Mb χώρο στον δίσκο και 10 emails της μορφής name@domain.gr
* Δωρεάν καταχώρηση δύο ονομάτων σε οποιοδήποτε domain .gr, .com, .biz, .info κλπ. μέσω της υπηρεσίας EasyDomain.
* Ο δικτυακός τόπος παραδίδεται στον πελάτη έτοιμος προς χρήση (με το περιεχόμενο) σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία παράδοσης του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή.
* Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ή να μεταβάλει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, να ορίσει νέους χρήστες και να καταχωρίσει νέα και ειδήσεις, απεριόριστα, μέσω της εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου Positron CMS, όποτε το επιθυμεί.

Τιμή: 1500 € για δύο χρόνια, 150 € για κάθε επόμενο χρόνο

EasySite Advanced, Τεχνικά χαρακτηριστικά

* Άδεια χρήσης Positron CMS για πέντες χρήστες διαχειριστές με διακριτούς ρόλους διαχείρισης ανά κατηγορία ή περιοχή του δικτυακού τόπου.
* Δημιουργία τριών εικαστικών δειγμάτων ειδικά για τον πελάτη (επιλογή ενός για χρήση στον δικτυακό τόπο, εναλλακτικά το δεύτερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο υπό-δικτυακό τόπο).
* Δημιουργία εισαγωγής σε Flash ή Flash header, banner κλπ.
* Παρουσίαση περιεχομένου σε μία ή περισσότερες γλώσσες.
* Ενημέρωση του δικτυακού τόπου με περιεχόμενο 150 σελίδων για μία ή περισσότερες γλώσσες, συνολικά. Το πρωτογενές υλικό πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
* Δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού καταλόγου προϊόντων με ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας. Η προσθήκη του απαιτούμενου αριθμού προϊόντων περιλαμβάνεται στις 150 σελίδες.
* Δυνατότητα προσθήκης δυαδικών αρχείων (binary files) Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF ως επισυναπτόμενα αρχεία στις σελίδες του δικτυακού τόπου.
* Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (contact form) για αποστολή μέσω email.
* Εφαρμογή πρόσβασης σε προστατευμένες περιοχές του δικτυακού τόπου για εξουσιοδοτημένους χρήστες – μέλη (members area).
* Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μελών και πλήρες σύστημα διαχείρισης από τον πελάτη.
* Δυνατότητα φύλαξης και διακίνησης αρχείων (File Repository),
* με αποστολή (upload) και λήψη (download) για τα μέλη.
* Παρουσίαση νέων και ειδήσεων σε ειδικό χώρο του δικτυακού τόπου.
* Δυνατότητα δημιουργίας ενός υπό-δικτυακού τόπου (subsite).
* Μηχανισμός αναζήτησης στο περιεχόμενο των σελίδων του δικτυακού τόπου.
* Μηχανισμός αναζήτησης στο περιεχόμενο των δυαδικών αρχείων των σελίδων του δικτυακού τόπου.
* Καταχώρηση στις μεγαλύτερες Ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης.
* Υπηρεσίες φιλοξενίας για δύο χρόνια (web hosting), με 200 Mb χώρο στον δίσκο και 25 emails της μορφής name@domain.gr
* Δωρεάν καταχώρηση τριών ονομάτων σε οποιοδήποτε domain .gr, .com, .biz, .info κλπ. μέσω της υπηρεσίας EasyDomain.
* Έκδοση, εγκατάσταση και χρήση ασφαλούς πιστοποιητικού SSL 128 bit για δύο χρόνια στα στοιχεία του πελάτη.
* Ο δικτυακός τόπος παραδίδεται στον πελάτη έτοιμος προς χρήση (με το περιεχόμενο) σε ένα μήνα από την ημερομηνία παράδοσης του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή.
* Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ή να μεταβάλει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, να ορίσει νέους χρήστες και να καταχωρίσει νέα και ειδήσεις, απεριόριστα, μέσω της εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου Positron CMS, όποτε το επιθυμεί.

Τιμή: 3000 € για δύο χρόνια, 300 € για κάθε επόμενο χρόνο

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.