Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Trees (Δένδρα)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

This page hosts several versions of genealogical trees.

Εδώ υπάρχει ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των γενεαλογικών δένδρων που περιέχονται στον ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟ. Τα δένδρα ονοματίζονται σύμφωνα με το επώνυμο του γενάρχη. Είναι προφανές ότι σε κάθε δένδρο εμφανίζονται πολλά άλλα επώνυμα που παίρνουν οι απόγονοι από τους γάμους των κοριτσιών. Ακόμα ότι υπάρχουν επικαλύψεις στο περιεχόμενο των δένδρων. Είναι δυνατόν το όνομα του γενάρχη να έχει εκλείψει στις νεότερες γενιές, αν δεν υπάρχουν απόγονοι από αγόρια.

Δένδρο Ιακώβου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1760-1826) από την Πελοπόννησο. Στοιχεία μόνο με λατινικούς χαρακτήρες (επιμέλεια Τάκης Αργυρόπουλος, τελευταία ενημέρωση 1/2001).

Δένδρο Ιακώβου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1760-1826) από την Πελοπόννησο. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες (επιμέλεια Γιώργος Σκρέτας, τελευταία ενημέρωση 18/10/2004).

Δένδρο Κωνσταντίνου ΣΠΑΝΔΩΝΗ (;-;) από την Κωνσταντινούπολη. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες (επιμέλεια Γιώργος Σκρέτας, τελευταία ενημέρωση 18/10/2004).

Δένδρο Ευσταθίου Σκρέτα (1788-;) από το Νεχώρι Πηλίου. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Γιώργος Ε. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση 24/6/2004.

Δένδρο Γεωργίου (Γεωργούτσου) Κοκωσλή (ή Κουκουσλή) (1780-;) από το Πήλιο. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Γιώργος Ε. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση 7/2/2004.

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.